Hajnal Csutak

Csutak Hajnal Aviva-módszer oktató - Norvégia
Spoken languages: 
Hungarian
Roman
Norwegian
English
Teaching country: 
Norvegia
Teaching area: 
Lier, Lierbyen, Tranby, Drammen, Asker, Oslo
Phone: 
+47 925 30 737
E-mail: 
avivametode [at] gmail.com
Regular physical activity, diet and lifestyle - the key to success.
 
In my work as an Aviva Method instructor, my inspiration is to support women to achieve balance in their lives. Balancing hormones is the key way to increase our energy levels and find equilibrium. That way we can really transform our health, physically and emotionally. 

The best thing about being an Aviva Method instructor is the life-altering benefits we can have on our course participants. Seeing people transform their health is immensely rewarding. 

It is my honor to help women feel healthy in different hormonal phases throughout their lifetimes (fertility, pregnancy, menopause and aging).
 
   --------------------------------------------                        
 
Regelmessig fysisk aktiv, kosthold og livsstil - nøkkelen til suksess. 
 
I mitt arbeid som Aviva Metode instruktør, er min inspirasjon å støtte kvinner for å oppnå balanse i deres liv. Balansering av hormoner er nøkkelen til å øke energinivået og finne likevekt. På den måten kan vi virkelig forandre vår helse, fysisk og  følelsesmessig. 

Det beste med å jobbe som Aviva Metode instruktør er å se de livsforvandlende fordelene vi kan ha på våre kursdeltakere. Å se folk forvandle sin helse er utrolig givende. 

Det er en ære å hjelpe kvinner til å føle seg sunne gjennom ulike hormonelle faser av livet ( reproduktiv helse, fødsler, overgangsalder og aldring.).